(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.4.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola

Työavain 3-409-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.08.2019 (päättyy 07.03.2020)
Hakuaika päättyy 24.04.2019 kello 15:45
Storängens daghem och förskola , Rektorsgränden 4 02360 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Vi anställer en lärare inom småbarnspedagogiken till Storängens daghem och förskola. Detta arbete är ett vikariat och även om anställningens sista dag 7.3.2020 i denna annons, så kommer det högst sannolikt att fortsätta vårterminen ut. Gällande barngrupp, så är vi en stor enhet med olika möjligheter. Jag hör gärna dina tankar. Vi är en enhet med trygga och tydliga strukturer (värdegrund). En fungerande arbetsgemenskap! Du fungerar som (en av) ledare för arbetslaget och vi har som mål att ha två lärare och en barnskötare i varje barngrupp inom småbarnspedagogiska verksamheten. Förskolan har en lärare och två barnskötare i sina arbetslag. Vi tar till vara personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell samt smågrupps- och specifikt tvärgruppsverksamhet. Vi uppskattar ditt intresse att utveckla ditt eget kunnande och bidra med egna idéer och tankar. Du får gärna ta kontakt per telefon om du har frågor! Bekanta dig om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet!


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme speciellt ditt pedagogiska kunnande, din goda samarbetsförmåga och ditt positiva förhållningssätt till nya tankar, idéer och arbetsmetoder. Dessutom värdesätter vi ansvarsfullt och vänligt bemötande av både barn och vuxna.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2 584,62 € / mån
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling
fornamn.efternamn@espoo.fi
050 321 7376

Viceföreståndare Anne Björklund
fornam.efternamn@espoo.fi
043 825 4271