(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola, 2 uppgifter
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2020

Beskrivning av jobbet: Vi söker nu två lärare inom småbarnspedagogik till Storängens daghem och förskola!

Du har möjlighet att arbeta i ett arbetsteam med två lärare och en barnskötare. I och med att vi är en större enhet med olika möjligheter, så kan önskemål om barngrupp/ålder diskuteras.

Miljön i daghemmet och förskolan är trygg, rolig och lärorik. Barnets egna initiativ, intressen och ideér synliggörs och beaktas i verksamheten. Vårt arbetssätt är att vara nära och närvarande barnet.

Arbetet inleds i augusti 2020.


Arbetsplats: Storängens daghem och förskola, Rektorsgränden 4, 02360 Esbo.

Arbetstid: 38h 45hmin / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter ditt pedagogiskt kunnande, din positiva inställning till nya idéer och arbetsmetoder. Du utgår från möjligheter. Vi värdesätter även god samarbetsförmåga och vänligt bemötande av barn och vuxna.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens. Vi utgår från personalen styrkor och för oss viktigt att förhålla sig positivt till nya idéer och metoder. Det är uttalat att allt behöver inte gå som planerat. Vi lär oss av misstag-> utveckling.