Lärare inom småbarnspedagogik, Smedsby förskola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2022

Du jobbar som lärare inom småbarnspedagogik i Smedsby förskola som är en del av Smedsby daghem och förskola.

Enheten består av tre grupper, en förskolegrupp och två grupper inom småbarnspedagogik. Förskolan har sitt utrymme i Smedsby skolas tilläggsbyggnad på adressen Gammelstens 5 och daghemsgrupperna finns på Stensbacken 4. Vi har naturen nära i alla lägen och kan gå till skogen på skogspromenader, promenera i närmiljön och nyttja sportplanen vid skolan för uterörelse både sommar och vinter. På åkern brevid skolan går det också fint att åka skidor på vintern och i naturen kring oss rör sig både rådjur, smådjur och t.o.m. flygekorrar.

Vi fokuserar mycket på barnens sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Verksamheten bygger på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan.
Förskolan samarbetar regelbundet med skolans lägre klasser, äter sina måltider i skolans matsal och har möjlighet att använda skolans gymnastiksal samt bibliotek. Vi har även ett nära samarbete mellan förskola och daghem genom t.ex. SF5, gemensamma musik och rörelsestunder.

Arbetet inleds i januari 2022.

Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola, Gammelstens 5/ Stensbacken 4, 02750 Esbo.

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter humor och flexibilitet, utbildning inom naturpedagogik och socialkompetens för barn.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot