(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Smedsby daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Smedsby daghem

Työavain 3-949-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 27.05.2019 kello 15:45
Smedsby daghem , Stensvägen 10 02750 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Nu söker vi en barnträdgårdslärare till Smedsby daghem och förskola. På Smedsby har vi tre barngrupper, en 1-3-års grupp, Igelkottarna med 8 barnplatser, en 3-5-års grupp, Ekorrarna med 21 barnplatser och en förskolegrupp, Hararna med 14 barnplatser. Vi arbetar i en över 100 år gammal byggnad som först fungerat som folkskola, senare som privat barnträdgård och sedan 1988 som kommunalt daghem. Vi som jobbar på Smedsby daghem är positiva, humoristiska och aktiva. Verksamheten grundar sig på planen för småbarnsfostran och läroplanen för förskolan. Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling ur både social- och ekologisk synvinkel. Start, Stegen, StegVis, Kompisväskan, Röris och MiniRöris är material vi använder regelbundet i vår verksamhet. Arbetet inleds i augusti 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme engagemang, öppenhet, humor och livsglädje.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2610,47 € / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Pia Herlin-Kiviniitty
046 877 3274
fornamn.efternamn@esbo.fi