Lärare inom småbarnspedagogik, Smedsby daghem och förskola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2021

Du jobbar som lärare inom småbarnspedagogik i Smedsby daghem och förskola.

Smedsby daghem och förskola består av tre grupper, två grupper inom småbarnspedagogik och en förskolegrupp. Daghemsgrupperna finns på adressen Stensbacken 4 och förskolegruppen i Smedsby skolas tilläggsbyggnad på adressen Gammelstens 5.

Vi fokuserar mycket på barnens sociala kunskaper, hållbarhetstänk och språk. Verksamheten bygger på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan.

Arbetet inleds i september 2021.

Arbetsplats: Smedsby daghem och förskola, Stensbacken 4, 02750 Esbo.

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att jobba med Start, Stegen och StegVis materialen.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot