Lärare inom småbarnspedagogik, Skepparbackens daghem

Esbo stad