(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Skepparbackens daghem, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.3.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Skepparbackens daghem, 2 tehtävää

Työavain 3-375-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 01.04.2019 kello 15:45
Skepparbackens daghem , Sjöfarargatan 5 02320 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Arbetsplatsen är Skepparbackens daghem som består av två barngrupper (3-5 år och 1-3 år). Du arbetar tillsammans med en lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare eller med två barnskötare i 3-5-åringarnas grupp eller i 1-3 års gruppen. Vi jobbar mycket med smågruppsverksamhet, rörelse, socialafärdigheter och olika aktiviteter i närområdet. Vi tar tillvara på personalens olika styrkor och kunnande och strävar efter vardagskvalitet med den vuxna som modell. Ta gärna kontakt om du vill veta mera om arbetet! En lärare inom småbarnspedagogik i Esbo: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme god samarbetsförmåga. Ansvarsfullt och vänligt bemötande av barn och vuxna. Positiv inställning till nya idéer och metoder.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2584,62 € / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Ann Rönn
046 877 1739
fornamn.efternamn@esbo.fi

Daghemsföreståndare Susanne Nordling
050 321 7376
fornamn.efternamn@esbo.fi