(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Portängens daghem, 2 uppgifter
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.3.2020

Beskrivning av jobbet: Välkommen till Portängens daghem! Som lärare inom småbarnspedaggik arbetar du som teamledare samt har ansvar över den pedagogiska verksamheten i barngruppen.

Arbetet inleds i augusti 2020.

Arbetsplats: Portängens daghem, Portängsvägen 12, 02180 Esbo.


Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter en glad och aktiv arbetstagare: Vi befinner oss i en trygg och naturnära miljö i Mankans, med flera aktiviteter i vår närmiljö. Vi trivs i skogen och på skidspåret, besöker bibliotek och parker i vår närhet.

Vi arbetar för en uppmuntrande och inspirerande atmosfär och bemöter alla barn jämnlikt. Hos oss är barnen en stor del av vår planering och vi strävar långt efter barnens delaktighet. Positiv pedagogik är viktigt för oss alla.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.