Lärare inom småbarnspedagogik, Mattbergets daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 25.4.2021

Du arbetar som lärare inom småbarnspedagogik i barngrupp

Mattbergets daghem och förskola består av sju barngrupper varav tre är förskolegrupper. Vi arbetar på Mattlidens skolcentrums område i tre byggnader. I vår närmiljö finns både skogsdungar, parker och idrottshallar. Vi samarbetar med skolan och de äldre barnen har möjlighet till rörelsestunder i skolans gymnastiksal . Bra förbindelser med allmänna färdmedel, både med buss och metro.
Du är välkommen med i en arbetsgemenskap som aldrig blir färdiglärd och som vill erbjuda barnen en varm och trygg tillvaro i en planerad pedagogisk verksamhet.

Arbetstid: 38 h 15 min/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)


Vi värdesätter:
God samarbetsförmåga och genuint intresse för barnets utvecklingmöjligheter.


Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot