(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.9.2020

Du jobbar som lärare inom småbarnspedagogik i en 3-5 års grupp. Du ansvarar för planering och förverkligande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med två barnskötare. Vi jobbar med smågruppsverksamhet och annan åldersenlig verksamhet.

Kungsgårds daghem och förskola består av fem barngrupper och två förskolegupper. Vi har en egen stor gård och fin natur runt oss. Det finns goda tåg- och bussförbindelser.

Vårt förhållningssätt vilar på värdegrundsorden livsglädje, trygghet, kunskap, social kompetens och respekt. Vi vill väcka barnets nyfikenhet, lust och glädje att lära sig nya saker genom mångsidig verksamhet i små grupper.

Arbetet inleds i september 2020.


Arbetsplats: Kungsgårds daghem och förskola, Hans Westerlunds väg 6, 02780 Esbo.

Arbetstid: 38h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.