(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2020

Beskrivning av jobbet: Du jobbar som lärare inom småbarnspedagogik i en 3-5 års grupp. Läraren ansvarar för att planera, förverkliga och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med sitt team.

Arbetet inleds i augusti 2020.

Arbetsplats: Kungsgårds daghem och förskola, Hans Westerlunds väg 6 (Huvudbyggnad) och Berthastigen 2 (Paviljongen), 02780 Esbo.


Arbetstid: 38 h 45 minuter / vecka.

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.