(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.3.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem och förskola

Työavain 3-420-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 01.04.2019 kello 15:45
Kungsgårds daghem och förskola , Hans Westerlunds väg 6 02780 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Vi söker en barnträdgårdslärare som ansvarar för planeringen och genomförandet av Plan för småbarnspedagogik och fungerar som teamansvarig. Kungsgårds daghem och förskola består av fem barngrupper och en förskola. Vi har en egen stor gård och fin natur runt oss. Det finns goda tåg- och bussförbindelser. Vår verksamhetskultur främjar varje barns välbefinnande och lärande och en hållbar livsstil. Vårt förhållningssätt vilar på värdegrundsorden livsglädje, trygghet, kunskap, social kompetens och respekt. Vi vill väcka barnets nyfikenhet, lust och glädje att lära sig nya saker, genom mångsidig verksamhet i små grupper. Att stödja barnens språkutveckling i det svenska språket beaktas i all planering och genomförande av verksamhet. Arbetet inleds i augusti 2019. Bekanta dig med om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme god samarbetsförmåga och genuint intresse för barnets utveckling och delaktighet.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2584,62€ / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Tina Ahlblad
fornamn.efternamn@esbo.fi