(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Kongsbergs daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.7.2020

Du jobbar som lärare inom småbarnspedagogik i en 3-5 års grupp tillsammans med 2 barnskötare och gruppassistent. ( Från 1.1.21 med lärare och barnskötare) Du fungerar som teamledare och pedagogikskt ansvarig i gruppen. Du är en del av ledningsgruppen tillsammans med läraren från den andra gruppen och från två andra enheter.


Arbetsplats: Kongsbergs daghem är en två gruppers enhet.

Arbetstid: 38,75 h/ vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Vi förutsätter: Ansvarstagande och initiativsförmåga.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: Flexibilitet och samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.