Lärare inom småbarnspedagogik, Klippans daghem
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2021

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik till Klippans daghem.

Enheten består av två barngrupper. Du skulle jobba i gruppen med barn i 1-3 års åldern, i ett team med en barnskötare inom småbarnspedagogik samt en lärare inom småbarnspedagogik. Du skulle tillsammans men din lärarkollega dela på det pedagogiska ansvaret i barngruppen.

Klippans daghem är beläget i Stensvik och vi har nära till havet och skogen. Vi nyttjar närområdet och brukar ta promenader till stranden, gå till skogen eller ha rörelse på den närmaste sportplanen i området.

Arbetet inleds i januari 2022.

Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbetet som ett vikariat 3.1.2022-30.6.2022.

Arbetsplats: Klippans daghem, Vågbrottet 5 B, 02320 Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: ditt pedagogiska kunnande, din goda samarbetsförmåga samt positiva inställning.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot