(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Karamalmens daghem och förskola, 2 uppgifter
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.3.2020

Beskrivning av jobbet: Du jobbar som lärare inom småbarnspedagogik på Karamalmens daghem och förskola. Karamalmens daghem och förskola består av två grupper för småbarnspedagogik i daghems byggnaden och två förskolegrupper i Karamalmens skolas utrymmen. Vi jobbar mycket med social kompetens, hållbarhet och språket ligger också på ytan. Verksamheten grundar sig på läroplanen för småbarnspedagogik och läroplanen för förskolan.

Arbetet inleds i augusti 2020.


Arbetsplats: Karamalmens daghem och förskola, Karaängsvägen 6 (daghem) och Karaängsvägen 4 (förskola), 02610 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att jobba med t.ex. Start, Stegen och StegVis materialen.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.