(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Förskoleundervisning, Storängens daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.4.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Förskoleundervisning, Storängens daghem och förskola

Työavain 3-677-19
Määräaikainen työsuhde alkaen 01.08.2019 (päättyy 30.06.2020)
Hakuaika päättyy 30.04.2019 kello 15:45
Storängens daghem och förskola , Rektorsgränden 4 02360 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Läsåret 2019-20 kommer Storängens daghem och förskola att ha fyra förskolegrupper och således har vi behov av ytterligare en lärare inom småbarnspedagogik som är intresserade av att arbeta med förskolebarn. Även om dessa arbeten är visstidsanställningar, så finns det möjlighet till ordinarie anställning inom vår enhet. Ibland kan det vara bra att börja med ett vikariat för att få en uppfattning om arbetet och enheten. Vi är en enhet med trygga och tydliga (formbara!) strukturer. Vi har en stadig grund att stå på (Värdegrund) och var och en har olika möjligheter att utveckla sitt kunnande. En fungerande arbetsgemenskap. Som lärare inom förskoleundervisningen arbetar du i ett arbetslag med två barnskötare. För övrigt har du tre andra lärarkolleger inom förskolan samt all övrig personal inom vår enhet. Vi pratar om en förskola som är uppdelad i grupper på grund av lokalerna. Vi samarbetar med områdets 5-åringar (FS5) och Åk 1-2 (SFN) Ta gärna kontakt så berättar jag mera om arbetet! 17-18.4.2019 svarar viceledare Anne Björklund på dina frågor. Bekanta dig med om att jobba i vår verksamhet här: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Även formellt obehöriga är välkomna att söka arbeten!


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme ditt pedagogiska kunnande, din goda samarbetsförmåga och positiva förhållningssätt till nya tankar, idéer och arbetsmetoder. Dessutom värdesätter vi ansvarsfullt och vänligt bemötande av både barn och vuxna.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2610,47€/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min/vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Ledande daghemsföreståndare Susanne Nordling
050 321 7376
susanne.nordling(@)espoo.fi

Vice Anne Björklund
043 825 4271
anne.bjorklund(@)espoo.fi