(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, för viss tid
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.12.2020

Vanda stad, Fostran och lärande, Svenskspråkiga servicen
Daghemmet Trollebo

Vidjegränden 2, 01360 Vanda

Anställningsförhållandets längd: visstidsanställning 08.02.2021 - 31.07.2022


Hej, du som är professionell inom småbarnspedagogik, är du den lärare inom småbarnspedagogik som vi söker till Trollebo daghem?

Trollebo daghem är ett svenskspråkigt daghem med 3 barngrupper som är beläget i Björkby i närheten av Björkby tågstation och med goda bussförbindelser. Trollebo daghem har en mångsidig och lockande egen gård samt nära till skog och sportplan. Daghemmet har snygga utrymmen och en stor gymnastiksal samt bra material som tillåter mångsidig verksamhet. 

Vi på Trollebo daghem jobbar enligt Vanda stads vision: Glada, lärande och delaktiga barn växer upp till en hållbar framtid. 

Vi värnar om en positiv och hållbar verksamhetskultur där vi alltid har barnets bästa i fokus. Lek och rörelse är våra viktigaste verksamhetssätt och vi satsar på att ta till vara både barns och vuxnas kompetenser och styrkor. Hos oss värdesätter vi lekfullhet och fantasi, vi vill ha roligt tillsammans alla dagar. Vill du vara en del av vår gemenskap? Tveka inte att ta kontakt, jag vill gärna höra om dina styrkor.

Vi erbjuder dig en positiv arbetsgemenskap som modigt utvecklar och prövar på nya verksamhetssätt. Trollebo daghem är med i några olika projekt som stöder barnens språkliga och emotionella kompetenser. På Trollebo daghem jobbar vi i mångprofessionella team enligt egenvårdarmodellen.  Som lärare inom småbarnspedagogik är du pedagogisk ledare för ditt team och medlem i daghemmets ledningsgrupp, som ansvarar för hela enhetens pedagogik. 

I Vanda vågar vi göra saker på ett nytt sätt. På Trollebo har du omfattande möjligheter att utveckla verksamheten och utveckla ditt eget kunnande. Vanda stad erbjuder goda utbildningsmöjligheter och de mångsidiga nätverken fungerar som ett stöd för dig i din professionella roll.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Lärare i småbarnspedagogik (Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik)

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi: en hög nivå på språkkunskaper i svenska.

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Lönesättning:  enligt tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA)

Tillstånd som krävs: Den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månader prövotid

Heltids-/deltidsarbete: heltid

Typ av anställning: arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 38 h 15 min/vecka 

Kontaktinformation:
daghemsföreståndare
Fagerström, Susanna
0503124823
susanna.fagerstrom@vantaa.fi

Anträffbar 7.1 - 25.1.2021

Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Videointervju kan användas i rekryteringsprocessen.