(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Finno daghem och förskola, 3 uppgifter
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2020

Beskrivning av jobbet: Du jobbar som lärare i Finno daghem eller Finno förskola med teamledaruppgifter. Finno daghem och förskola har även smågrupper både i daghemmet och i förskolan. På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på egna förutsättningar. Varje individ, såväl barn som vuxen uppmärksammas som den är.

Arbetet börjar i augusti 2020.


Arbetsplats: Finno daghem och förskola, Finländarvägen 2-4, 02270 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter: Förmåga till självständigt arbete och intresse för utveckling.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: Förmåga till självständigt arbete och intresse för utveckling.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.