Lärare inom småbarnspedagogik, Distby daghem
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.3.2020

Beskrivning av jobbet: Lärare inom småbarnspedagogik i 0-3 års grupp. I gruppen med 12 barn jobbar en lärare och 2 barnskötare. Till uppgifterna hör, att tillsammans med teamet planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten enligt planen för småbarnspadagogik. Samarbete med vårdnadshavare samt andra nätverk som finns inom småbarnspedagogiken. Läraren ansvara för helheten av den pedagogiska planeringen, samt uppgör plan för barnets utveckling för varje barn.

Arbetsplats: Distby daghem, Distbybrinken 5, 02230 Esbo

Arbetstid: 38,75h/vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).
Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).
I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter: flexibilitet och samarbete

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter: erfarenhet av dylika uppgifter

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot