(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Boställs daghem och förskola
Esbo stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.11.2020

Nu har du en enastående chans att vara med om att förbereda öppnande av ny enhet!

Du arbetar i en 3-5 års grupp med två kolleger. Ni planerar, förverkligar, utvärderar och utvecklar verksamheten tillsammans. Som lärare inom småbarnspedagogik ansvarar du för pedagogiken i gruppen. Under våren deltar hela personalen även i förberedelserna för att öppna en ny enhet.

Från hösten 2021 kommer daghemmet att flytta tillsammans med Bergans daghem till nya utrymmen längs Grindåkersgatan tillsammans med ett finskspråkigt daghem och finsk- och svenskspråkiga skolor till en byggnad som kallas Monikko. Som medlem i Bergans och Boställs gemensamma ledningsgrupp får du vara med och forma verksamhetskulturen dels i det nya daghemmet och dels hela lärcentret under vårterminen.

Det kommer under våren 2021 att rekryteras personal till den nya enheten, så förlängning av arbetsuppgiften är möjlig.

Arbetsplats: Boställs daghem och förskola, Mäkkylägränden 3, 02650 Esbo.

Arbetstid: 38h 15min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter ett intresse att vara med om att skapa nytt.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.