(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Boställs daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.3.2020

Beskrivning av jobbet: Som lärare inom småbarnspedagogik fungerar du som teamledare för din barngrupp och som medlem av ledningsgruppen som utvecklar hela daghemmet och förskolan.

Boställs daghem och förskola har två barngrupper för barn i åldern 0-5 och en förskolegrupp.

Vi arbetar för att barnen ska få en god start i livet genom
- en verksamhet som utgår från barnens och familjernas behov
- ömsesidig respekt, hänsyn och uppmuntran som lägger grunden för en positiv och öppen gemenskap
- ett gott samarbete med familjerna, varandra och samarbetspartner
- att kontinuerligt utveckla verksamheten och prova på nya metoder
- vi har pedagogiken i fokus och verksamheten baserar sig på planen för småbarnspedagogiken.

Hösten 2021 flyttar daghemmet och förskolan till nya utrymmen i lärcentret Monikko i Alberga.

Arbetet inleds i augusti 2020.

Arbetsplats: Boställs daghem och förskola, Mäkkylägränden 3 A, 02650 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter flexibilitet och engagemang.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.