(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Boställs daghem och förskola
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.3.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Boställs daghem och förskola

Työavain 3-51-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 01.04.2019 kello 15:45
Boställs daghem och förskola , Mäkkylägränden 3A 02650 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Vi söker Dig positiva och öppna lärare inom småbarnspedagogik att arbeta i vår glada gemenskap. I arbetet ingår bland annat pedagogiskt ansvar för verksamheten och teamledarskap för ditt team. På Boställs daghem och förskola arbetar vi för att barnen ska få en god start i livet genom - en verksamhet som utgår från barnens och familjernas behov - ömsesidig respekt, hänsyn och uppmuntran som lägger grunden för en positiv och öppen gemenskap - ett gott samarbete med familjerna, varandra och samarbetsparter - att kontinuerligt utveckla verksamheten och prova på nya metoder. Boställs daghem och förskola har av två daghemsgrupper och en förskolegrupp. Vi ligger i samma byggnad med Boställsskolan invid Ring I, med en lärmiljö som möjliggör mångsidig verksamhet. Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme ett innovativt och flexibelt arbetssätt.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2584,62 € / månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare Elli Nylund
046 877 1777
fornamn.efternamn@esbo.fi