(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, Askbackens daghem
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.4.2019

Lärare inom småbarnspedagogik, Askbackens daghem

Työavain 3-377-19
Vakinainen työsuhde alkaen 01.08.2019
Hakuaika päättyy 16.04.2019 kello 15:45
Askbackens daghem , Askbacksgränden 8 02760 Esbo
Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster/Dagvård
Varhaiskasvatus

Tehtävän kuvaus: Askbackens daghem är ett litet daghem med två daghemsgrupper. Nu söker vi dig, som i god arbetsgemenskap vill arbeta utgående från barnen, deras behov och förutsättningar. Som lärare fungerar du som teamledare och är ansvarig för den pedagogiska verksamheten. Du arbetar tillsammans med två barnskötare i 0-3 års gruppen Nyckelpigorna. Askbacken är centralt beläget, nära Esbo centrum. Arbetet inleds i augusti 2019. Tag gärna kontakt, så berättar vi mera! En lärare inom småbarnspedagogik i Esbo: https://www.youtube.com/watch?v=Iqh9qUz64gw


Kelpoisuusvaatimus: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) Minst pedagogie kandidatexamen, i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området, i vilken ingår studier i förskolepedagogik och socialpedagogik, 60 studiepoäng.I rekryteringen beaktas även barnträdträdgårdslärare, som snart utexamineras.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Arvostamme tidigare erfarenhet som lärare inom småbarnspedagogik, god samarbetsförmåga och flexibilitet. Att du är intresserad av barn och deras utveckling. Gott och varmt bemötande av både barn och vuxna.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2 584,62 €/månad
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 t 45 min /vecka


Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö. Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Daghemsföreståndare, Helena Wennström-Suoknuuti
050-3474654
fornamn.efternamn(@)esbo.fi