(Poistunut julkaisusta)

Lärare inom småbarnspedagogik, alterneringsledighet
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2019

Vanda stad, bildningsväsendets verksamhetsområde, svenskspråkiga service
Håkansböle daghem

PB 4828, 01030 Vanda

Anställningsförhållandets längd: visstidsanställning 05.08.2019 - 31.01.2020


Är du den lärare vi söker till Håkansböle daghem?

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik för tiden 1.8.2019 - 1.2.2020. Anställningen är ett vikariat för alterneringsledighet. Som vikarie kan anställas en arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Mera information från TE-tjänster.

Håkansböle daghem är ett litet och hemtrevligt svenskspråkigt daghem med två barngrupper med barn i åldern 1-5 år. Daghemmet är beläget i Östra Vanda med goda trafikförbindelser.

Till uppgifterna hör att ansvara för barnens vård, fostran och utveckling i samarbete med det övriga arbetsteamet samt ansvara för att en kvalitativ pedagogisk verksamhet tar plats i barngruppens vardag. Alla fostrare på daghemmet samarbetar aktivt med varandra, vårdnadshavarna och övriga samarbetspartners.

Det svenskspråkiga resultatområdet inom bildningsväsendet i Vanda utgör en helhet där fostran och utbildning går som en röd tråd från småbarnspedagogiken genom den grundläggande utbildningen till gymnasiet och övrig utbildning på andra stadiet. Daghemmen och skolorna bedriver en yrkesövergripande, högklassig verksamhet, där resurserna riktas flexibelt utgående från barnens och de ungas behov.

Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Lärare i småbarnspedagogik (Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik)

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA).

Tillstånd som krävs: den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 3 månader prövotid
Heltids-/deltidsarbete: heltid
Typ av anställning: arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 38 h 45 min/vecka

Kontaktinformation:
Daghemsföreståndare

Horsma, Nina
0503024932

nina.horsma@vantaa.fi


Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Vänligen ansök endast elektroniskt.