Lärare inom småbarnspedagogik, Alberga daghem och förskola
Esbo stad

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 15.7.2021

Nu har du en enastående möjlighet att arbeta i ett nytt daghem med nyfärdigblivna utrymmen!

Vi söker en positiv kollega som vill vara med och bygga upp en mångsidig, trivsam, pedagogisk verksamhetskultur i daghemmet. Arbetet börjar i en 4-5 års grupp, du arbetar i ett team med en lärare inom småbarnspedagogik och en barnskötare inom småbarnspedagogik. Respektfullt bemötande, trygghet, god kommunikation, aktiv medveten närvaro och hållbara arbetssätt är viktiga för oss.

Daghemmet kommer ha 7 grupper. Vi inleder verksamheten 2.8.2021 i nybyggda Monikko tillsammans med Monikon päiväkoti, Alberga skola och Leppävaaran koulu. Du hittar oss cirka en kilometer från Alberga station på adressen Grindåkersgatan 2-4.

Arbetet inleds i augusti 2021.

Arbetsplats: Alberga daghem och förskola
Arbetstid: 38 h 15 min / vecka
Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

Minst pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för barnträdgårdslärare, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik).

I rekryteringen beaktas även lärare inom småbarnspedagogik, som snart utexamineras.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot