(Poistunut julkaisusta)

Lärare i småbarnspedagogik
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2018

Vakinainen tehtävä alkaen 01.12.2018
Hakuaika päättyy 21.11.2018  kello 16:00
Daghemmet Timotej, Skumgränden 13 01600 Vanda
Sivistystoimi, Ruotsinkieliset palvelut

Vanda är en utvecklingsinriktad stad där vi har mod att göra saker på nya sätt och samarbeta i olika nätverk. Enligt den nationella Kommun10-undersökningen skulle över 90 % av personalen inom det svenskspråkiga resultatområdet i Vanda rekommendera sin arbetsgivare. 

Är du den lärare i småbarnspedagogik vi söker till daghemmet Timotej?

Vi söker dej som vill vara med och påverka och bidra till barns utveckling i ett hus med 8 barnskötare och 9 lärare i småbarnspedagogik samt en föreståndare.

Som lärare i småbarnspedagogik medverkar du till att skapa en positiv och utvecklande lärmiljö för barnet och barngruppen och här finns även goda möjligheter för dig att utvecklas och växa i din roll som pedagog. Vi satsar på utbildning och utveckling av vår personal.

Timotej är ett svenskspråkigt daghem i Myrbacka med 5-grupper för barn i åldern 1-5 år.

Läraren i småbarnspedagogik ansvarar för verksamheten i barngruppen tillsammans med den övriga personalen. Daghemmen fokuserar på att utveckla smågruppsverksamheten, skapa mångsidiga möjligheter för lek, främja en ekologiskt och social hållbar utveckling samt att stärka barnens språk och förmåga att utrycka sig. Detta verksamhetsår arbetar vi med att stärka daghemmets utomhuspedagogik.

Alla fostrare på daghemmet samarbetar aktivt med varandra, vårdnadshavarna och övriga samarbetspartners.

Kelpoisuusehto:  Barnträdgårdslärarbehörighet enligt lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården.

Lisäksi edellytämme: Svenska som modersmål eller modersmålsliknande kunskaper i svenska.

Den som anställs skall uppvisa utdrag ur straffregistret enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. (L504/2002).

Luemme eduksi: Erfarenhet av eller intresse för att jobba enligt egenvårdarmodellen. Vi uppskattar också samarbetsförmåga och flexibilitet.

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Yleinen kunnallinen virka- ja työehtosopimus

Prövotid 6 månader.

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.