(Poistunut julkaisusta)

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin johtaja
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2020

Johtajan viran tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty aluekeskusrekisterin johtosäännössä seuraavasti:

1. Kehittää alueellisen keskusrekisterin toimintaa, johtaa ja valvoa alueellisen keskusrekisterin henkilöstön toimintaa sekä määrätä sen tehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti.

2. Päättää jäsenrekisterin pitämistä koskevista asioista sopijaseurakunnan puolesta sen mukaisesti, mitä kirkkolain 16 luvun 5 ja 8 §:ssä on säädetty.

3. Vastata sopijaseurakunnan jäsentä koskevan tiedon käsittelystä ja tiedon virheettömyydestä, sekä päättää jäsenrekisteriin talletettujen kirkon jäsenten yksittäisten tietojen luovuttamisesta todistuksena, otteena tai jäljennöksenä.

4. Päättää kirkkolain 16 luvun 9 §:n mukaisesti sopijaseurakuntien manuaalisten kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta, virheiden oikaisemisesta ja kirkonkirjojen muusta pitämisestä.

5. Antaa sopijaseurakuntien kirkonkirjoihin perustuvia todistuksia, otteita ja jäljennöksiä tai määrätä muun kirkonkirjojen pitämiseen perehtyneen viranhaltijan antamaan niitä.

6. Vastata yhdessä muun alueellisen keskusrekisterin henkilökunnan kanssa alueellisen keskusrekisterin käytännön toiminnasta.

7. Toimia alueellisen keskusrekisterin henkilöstön esimiehenä.

8. Hyväksyä alueellisen keskusrekisterin työntekijöille isäntäseurakunnan kirkkoneuvoston päättämien pääasiallisten tehtäväkuvien puitteissa yksityiskohtaiset tehtävänkuvaukset ja työnjako.

9. Hyväksyä henkilökunnan vuosilomat.

10. Ottaa alueellisen keskusrekisterin viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät määräaikaisiin palvelusuhteisiin myönnettyjen määrärahojen puitteissa.

11. Vastata määrärahojen käytöstä talousarvion puitteissa.

12. Antaa alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnalle sen pyytämät selvitykset alueellisen keskusrekisterin toiminnasta ja tekee esityksiä työn kehittämiseksi.

13. Toimia alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan esittelijänä.

14. Valmistella talousarvioehdotus, ehdotus toimintakertomukseksi sekä muut alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnalle esiteltävät asiat.

15. Antaa hallintoelinten pyytämät alueellista keskusrekisteriä koskevat lausunnot, ellei niitä ole pyydetty alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnalta.

16. Hoitaa muut alueellisen keskusrekisterin yhteisjohtokunnan, isäntäseurakunnan kirkkoneuvoston tai esimiehen antamat tehtävät.

 

Alueellisen keskusrekisterin johtaja ratkaisee seuraavat asiat:

1. Päättää henkilökunnan koulutuksesta määrärahojen puitteissa.

2. Antaa henkilökunnalle matkamääräykset.

3. Hyväksyy alueellisen keskusrekisterin toimialaan kuuluvat laskut.

 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,

johtamiskoulutus (JET tai KIRJO 2 tai vastaava), perehtyneisyys kirkonkirjojen

pitoon sekä tehtäväalaan liittyvä lainsäädännön tuntemus, erinomainen

suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen

ymmärtämisen taito. Viranhaltijan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

 

Valinnassa katsotaan lisäksi eduksi:

- esimies-/johtamiskokemus

- hyvät vuorovaikutustaidot

- monipuolinen tietotekninen osaaminen

- kirkon ja seurakuntien toiminnan ja hallinnon tuntemus

- valmiudet talouden suunnitteluun ja seurantaan

 

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä Jyväskylän seurakunnan kotisivuilla.