(Poistunut julkaisusta)

Lapsi- ja perhetyönpappi
Helsingin seurakuntayhtymä, Töölön seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2020

Töölön seurakunnassa on avoinna määräaikainen lapsi- ja perhetyön papin virka ajalle 1.3.2020-31.12.2021.

Haemme nyt joukkoomme Sinua, seurakunnan lapsi- ja perhetyöstä kiinnostunutta ja innostuksella lapsiperheiden elämään merkityksellisyyttä tuovaa pappia. Tehtävään valittava pappi sijoittuu lapsi- ja perhetyön moniammatilliseen tiimiin, johon kuuluu 11 työntekijää. Lisäksi hän kuuluu Meilahden ja Tuomaankirkon messu- ja musiikkiryhmään, ja osallistuu siten tehtävänkuvan mukaisesti myös papin perustyön hoitamiseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää seurakuntatyön ja kasvatustoiminnan tuntemusta, pedagogista osaamista ja kykyä toimia yhteistyössä päiväkotien ja koulujen kanssa. Haemme virkaan oma-aloitteista ja organisointikykyistä pappia, jolla on taitoa ja kykyä ihmisten kohtaamiseen ja kirkon uskon ymmärrettävään sanoittamiseen pääkaupunkiseudun moniarvoisessa ja -kulttuurisessa toimintaympäristössä. Arvostamme innostuneisuutta, vastuullisuutta ja itseohjautuvuutta sekä hyviä tiimityöskentely-, työyhteisö- ja mediataitoja. Odotamme, että tehtävään valittavalla on aito halu tehdä myös leirityötä ja osaltaan kehittää Töölön seurakunnan lapsi- ja perhetyön tavoittavuutta ja vaikuttavuutta. Töölön seurakunta tarjoaa tähän hyvät toimintaedellytykset. Aikaisempi kokemus vastaavanlaisesta työstä katsotaan eduksi.

Virka sijoittuu kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmään 601. Vuosisidonnainen palkanosa ja vuosilomat määräytyvät Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tarjoamme laadukkaat työterveyspalvelut, hyvät työvälineet ja koulutusmahdollisuudet. Seurakunnassa on käytössä hengellisen työn viranhaltijoiden moduulityöaika, ks. KirVesTes 2018-2020, Liite 20. Virkaan valitun on ennen viran vastaan ottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote (KL 6 luku 33 §). Virka tulee ottaa vastaan 1.3.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat lapsi- ja perhetyön tiimivastaava, pastori Markus Lehtimäki, puh. 050 359 3559 ja kirkkoherra Hannu Ronimus, puh. 050 430 1180.

Hakuaika päättyy la 25.1.2020 klo 16, jolloin hakemusten tulee olla Kirkko HR-järjestelmässä. Haastattelut pidetään to 30.1. klo 16-19 Meilahden kirkon toimistossa, Jalavatie 6 b, 00270 Helsinki. Haastatteluun kutsuttaville asiasta ilmoitetaan ke 29.1. mennessä. Töölön seurakunnan seurakuntaneuvosto tekee 11.2.2020 päätöksen siitä, kenelle hakijoista pyydetään tähän seurakuntapastorin määräaikaiseen virkaan viranhoitomääräystä Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulilta.