(Poistunut julkaisusta)

Lapsi- ja perhetyön sihteeri
Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2018

Lapsi- ja perhetyön sihteerin virka, Tuiran seurakunta

Tehtäväkuvaus
Oulun seurakuntayhtymässä on haettavana lapsi- ja perhetyön sihteerin virka, sijoituspaikkana Tuiran seurakunta

Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite
Lasten hengellisen, henkisen ja sosiaalisen kasvun tukeminen sekä perheiden tukeminen kristillisessä kasvatustyössä.
Tehtävässä korostuu sitoutuminen kirkkoon ja sen tunnustukseen.

Tehtävän pääasiallinen sisältö
- Perhetapahtumien, retkien ja leirien kehittäminen ja toteutus.
- Verkostoyhteistyön koordinointi
- Vapaaehtoisten kouluttaminen ja tukeminen
- Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen kanssa
- Muut esimiehen määräämät tehtävät

Muuta tehtävän sisällöstä
- Työssä oppijoiden ohjaus ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen
- Vastuu omalta osaltaan työalan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä

Kelpoisuusehtona
Piispainkokouksen 9.9.2009 antaman päätöksen mukainen tutkinto (lapsi- ja perhetyön perustutkinto) tai piispainkokouksen
aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittamista.

Huomioitavaa
Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 16.3.2018 klo 15.

Palvelussuhteen ajankohta
1.8.2018

Palkka
Palkkaus KirVESTES vaativuusryhmä 403 mukainen. Lisäksi vuosisidonnaista palkanosaa voidaan maksaa enintään 15 %
peruspalkasta.

Koeaika 6 kk

Lisätiedot / Yhteystiedot
Tehtävää koskevat tiedustelut lapsityönohjaaja Kirsi Merenheimo-Mäenpää p. 040 574 7106 ja lapsi- ja perhetyön sihteeri Anu
Hannula p. 044 316 1718.

Sähköistä hakemista koskevat tiedustelut Mira Karppinen p. 044 316 1422 tai Ritva Sanaksenaho p. 044 316 1468.

Hakemukset pyydämme ensisijaisesti sähköisen rekrytointipalvelumme kautta www.oulunseurakunnat.fi/rekry

Määräajan jälkeen saapuneita sähköisiä tai paperisia hakemuksia taikka hakemusten liitteitä ei
huomioida hakuprosessissa.

Työsuhteen täyttää Tuiran seurakunnan seurakuntaneuvosto.