(Poistunut julkaisusta)

Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.2.2019

Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin virka on avoinna 1.6.2019 alkaen.

Lapin seurakuntien kehitysvammaisten hengellisestä toiminnasta vastaa yhteinen kehitysvammaistyön pastori yhdessä paikallisseurakuntien kanssa. Toimintaa suunnittelee ja koordinoi Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvoston nimeämä Lapin seurakuntien kehitysvammaistyön toimikunta. Viran organisatoris-hallinnollisena yksikkönä toimii Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvosto.

Virkapaikkana on Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus Rovaniemellä. Seurakuntien ja Kolpeneen lisäksi yhteistyökumppaneita ovat myös kehitysvammaisten asumis- ja palveluyksiköt sekä Lapin alueen kehitysvammaisten tukiyhdistykset. Kehitysvammaistyön pastori kuuluu Rovaniemen seurakunnan sielunhoitotyön tiimiin.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista Lapin alueella ja oman auton käyttöä. Kehitysvammaistyön pastorin virkaan vaaditaan kelpoisuus papin virkaan. Tehtävän hoito edellyttää hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä sielunhoidollista suuntautuneisuutta. Kokemus sielunhoito- / kehitysvammaistyöstä luetaan eduksi.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 602. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Tehtävään määrättävän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virassa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Prosessissa ei huomioida teologian maistereita. Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun, jonka tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville erikseen.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 22.3.2019 klo 15.00 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

HUOM! Hakijan tulee liittää sähköisen hakulomakkeen liitetiedostoksi omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjaote.

Lisätiedot: kirkkoherra Kari Yliräisänen, puh. 040 5032 734 sekä hiippakuntapastori Outi Uusimäki, puh. 044 7555 512. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.