(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Tulli

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Tullissa on haettavana

lakimiehen (tulliylitarkastaja) virka (Helsinki)

Viran tehtäviin sisältyy pääasiassa vaativien tulliverotuksen oikaisu- ja jälkiverotuspäätösten valmistelu ja esittely laajoissa ja verointressiltään merkittävissä asioissa sekä toimiminen oikaisutoimen valtakunnallisena substanssitukena juridisesti tulkinnanvaraisissa asioissa.

Hakijalta odotamme

 • ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa
 • hyvää kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa
 • hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa
 • hyvää päätöksentekokykyä
 • pitkäjänteisyyttä ja tehokasta työotetta
 • hyvää organisointikykyä sekä kykyä hallita laajoja asiakokonaisuuksia
 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi

 • hallintolain tuntemuksen
 • muutoksenhakuprosessin tuntemuksen.

Tarjoamme

 • mielenkiintoisen ja haastavan työn viihtyisässä työyhteisössä
 • etätyömahdollisuuden ja liukuvan työajan
 • liikunta- ja kulttuuriedun
 • mahdollisuuden kehittyä tulliverotuksen asiantuntijaksi.

Virkapaikka on Helsinki.

Virassa noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 15 min / vrk ja 36 t 15 min / vk).

Virka on Tullin yhteinen ja täytetään sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Tehtävän palkkaus määräytyy palkkausjärjestelmämme vaativuustason mukaisesti (tehtävän vaativuustaso 16 peruspalkkaus 3 128,45 €/kk), jonka lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 44 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden henkilön aloittaessa henkilökohtainen palkanosa on yleensä 8-20 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta, riippuen valittavan hakijan osaamisesta ja aiemmasta työkokemuksesta.

Lisätietoja tehtävästä antavat oikaisutoimen päällikkö Mari Sormunen (040 332 1210) mari.sormunen@tulli.fi ja Helsingin oikaisuryhmän esimies Jenni Kommio (050 399 6750) jenni.kommio@tulli.fi

Viran hakuaika päättyy 12.2.2021 klo 16.15.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti www.valtiolle.fi -järjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Viran ID-tunnus on 28-59-2021.

Ulkomaankauppa- ja verotusosastolle osoitetut hakemukset, maininnalla haettavasta virasta voit toimittaa myös Tullin kirjaamoon hakuajan päättymiseen mennessä, sähköpostilla kirjaamo(at)tulli.fi, postitse PL 512, 00101 Helsinki, käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Tulli teettää tehtävään valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolta olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

www.tulli.fi