(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2020

Tehtävän kuvaus

Tervetuloa töihin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle!

Toimiala vastaa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä kaupunkilaisille. Tämän tehtävän mahdollistamiseksi tarvitsemme joukkoomme aktiivisen työotteen omaavan lakimiehen.

Lakimiehen tehtäviin kuuluvat muun muassa:
- päätöksenteon juridinen tuki toimialan johdolle, esimiehille ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle
- ohjaus ja neuvonta yleishallinnollisissa ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä
- vastuulakimiehenä toimiminen toimialan vahingonkorvausasioissa
- kantelujen johdosta annettavien lausuntojen valmistelu
- oikeudellisiin kysymyksiin liittyvien koulutusten järjestäminen henkilöstölle.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta vastaavan vaativan oikeudellisen asiantuntijatehtävän hoitamisesta julkisella sektorilla sekä vahingonkorvausoikeuden että sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikan osaamista. Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme sinulle avoimen ja mukavan työyhteisön, jossa kollegoiden tuki on taattu. Lisäksi tarjoamme ison työnantajan henkilöstöedut sekä aitiopaikan sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvaan toimintaympäristöön.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-04-119-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Lakimiehen tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lakimies Lyyti Harju (09) 310 56022

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi