(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2020

Tehtävän kuvaus

Tervetuloa töihin Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalle! Toimiala vastaa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä kaupunkilaisille. Tämän tehtävän mahdollistamiseksi tarvitsemme joukkoomme aktiivisen työotteen omaavan lastensuojelulakimiehen.

Lakimiehen tehtäviin kuuluvat muun muassa:
- Päätöksenteon juridinen tuki toimialan johdolle, esimiehille ja työntekijöille
- Ohjaus ja neuvonta yleishallinnollisissa ja vahingonkorvausoikeudellisissa asioissa sekä sosiaalihuollon lainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä erityisesti lastensuojeluun liittyen
- Kantelujen johdosta annettavien lausuntojen valmistelu
- Oman vastuualueensa oikeudellisiin kysymyksiin liittyvien koulutusten järjestäminen henkilöstölle
- Kaupungin edustaminen hallinto-oikeudessa

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta vastaavan vaativan oikeudellisen asiantuntijatehtävän hoitamisesta julkisella sektorilla, kunnan päätöksentekoa ohjaavan lainsäädännön tuntemusta sekä sosiaalihuollon ja erityisesti lastensuojeluun liittyvän lainsäädännön hallintaa ja käytännön soveltamiskokemusta. Lisäksi edellytetään kokemusta kunnan edustamisesta hallinto-oikeudessa erityisesti lastensuojeluasioissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää myös sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisua sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme Sinulle avoimen ja mukavan työyhteisön, jossa kollegoiden tuki on taattu. Lisäksi tarjoamme ison työnantajan edut sekä aitiopaikan sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvaan toimintaympäristöön.

Lakimiehen tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Tehtävään valitun tulee esittää ennen työsopimuksen allekirjoittamista työterveyshuollon todistus sopivuudestaan tehtävään.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-04-114-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Lakimies Lyyti Harju p. 09 310 56022

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi