(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.10.2020

Valtori rakentaa digitaalista Suomea. Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja. Mahdollistamme valtionhallinnon työn sujumisen toimivien ja turvallisten palvelujen avulla. Valtorissa työskentelee 1400 ammattilaista eri puolilla Suomea.

Valtorin asiakkaita ovat kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Työkulttuurimme rakentuu luottamukselle ja arvostukselle. Yhdessä teemme Valtorista työpaikan, jossa on mukava tehdä töitä.

 

Haemme LAKIMIESTÄ

Valtori etsii TUVE Lakipalvelut -yksikköön hankintalakimiestä vaativiin ICT-hankintoihin. Lakipalvelut -yksikkö vastaa mm. viraston yleisjuridiikasta, ohjeiden ja määräysten laatimisesta ja kommentoinnista, viraston henkilöstön kouluttamisesta vastuualueensa kysymyksissä, tiedonhallinnan juridiikasta sekä hankinta- ja sopimusjuridiikasta.

Lakimiehen tehtäviin kuuluu:

  • kilpailutusprosessien juridiikka, sopimusten laadinta
  • sopimusmallien ylläpitoon ja laadintaan osallistuminen
  • Valtorin palvelutuotannon sopimusoikeudellinen tuki sopimuskaudella
  • henkilökunnan kouluttamiseen osallistuminen
  • oikeudellinen neuvonta
  • muut esimiehen määräämät tehtävät

Hakijalta odotamme:
Edellytämme oikeustieteen maisterin tutkintoa, kokemusta hankinta- ja sopimusjuridiikasta sekä hankintoihin ja sopimuksiin liittyvien taloudellisten ja juridisten riskien hyvää arviointi- ja hallintakykyä. Sinulla on hyvät yhteistyö- ja neuvottelutaidot sekä kyky ratkaista oikeudellisia ongelmatilanteita. Etsimämme henkilö on oma-aloitteinen, tiimityö- ja itsenäiseen työhön kykenevä.

Luemme eduksi:
Eduksi luetaan perehtyneisyys julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (ns. PUTU-laki) mukaisiin hankintamenettelyihin sekä tietoturvallisuuden perusteisiin erityisesti toimittaja- ja sopimushallintaan liittyvän tietoturvallisuuden osalta (esimerkiksi turvallisuusverkkotoimintaan liittyvät tietoturva- ja varautumisvaatimukset). Tehtävä edellyttää ymmärrystä tietojen luokittelusta sekä luokiteltujen tietojen käsittelemisestä

Edut:
Lounasetu sekä liikunta- ja kulttuurituki.
Etätyö.

Palkkaus:
Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Valtorin palkkausjärjestelmän vaativuustason 10 tai 11 mukaisesti. Vaativuustason 10 mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 3759,10 €/kk. Vaativuustason 11 mukainen tehtäväkohtainen palkanosa on 4151,57 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Muita tehtävään liittyviä tietoja
Tehtävän sijoituspaikka voi  olla Helsinki tai Rovaniemi. Tehtävän toivottu aloitus on 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavalla on neljän kuukauden koeaika. Tehtävään valittaviksi ehdotettavista henkilöistä tehdään hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys.

Hakeminen
Haethan tehtävää 27.10.2020 klo 16:15 mennessä www.valtiolle.fi-portaalin kautta (tehtävän ID nro: 28-916-2020).

Lisätietoja tehtävästä antaa
Niina Toikka
Yksikönpäällikkö, johtava lakimies
Puhelin: 0295 50 4144