(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.2.2020

Lakimiehen tehtävänä on toimia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan asiantuntijana Yritykset ja yhteisöt sekä Tilintarkastusvalvonta –tulosalueilla. Lakimiehen keskeiset tehtävät koskevat yritysten tosiasiallisten edunsaajien rekisteröintiä sekä tilintarkastajien, tilintarkastusyhteisöjen ja säätiöiden valvontaa. Valvonta-, arviointi- ja seurantatehtävien lisäksi lakimies vastaa rahanpesulainsäädäntöä koskevasta, PRH:n vastuulle kuuluvasta, sisäisestä ja ulkoisesta neuvonnasta sekä koulutuksesta. Lakimies edustaa PRH:ta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kuten oikeustieteellinen korkeakoulututkinto. Arvostamme kokemusta viranomaisvalvonta- ja/tai rekisteröintimenettelystä sekä rahanpesulainsäädännön tuntemusta. Olet oma-aloitteinen, tuloshakuinen ja osaat työskennellä itsenäisesti. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja olet valmis kehittämään itseäsi sekä laajentamaan osaamistasi. Valtion virkamiehiltä vaadittavien molempien kotimaisten kielten taidon lisäksi arvostamme hyvää englannin kielen taitoa. 

Virka pyritään täyttämään 1.5.2020 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka on viraston yhteinen ja se on sijoitettu Yritykset ja yhteisöt –tulosalueen oikeudelliseen yksikköön. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy PRH:n palkkausjärjestelmän mukaisesti. Lakimiehen tehtävä sijoittuu kokemuksesta riippuen vaativuustasoille 13 - 14 (3713-3973 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Kokonaiskuukausipalkka tulee todennäköisesti asettumaan 4247 ja 4736 euron välille. PRH:ssa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä.

 

Lue ilmoitus kokonaisuudessaan ja hae tehtävään Valtiolle.fi:ssä viimeistään 21.2.2020.