(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.9.2019

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen hakee

lakimiestä

vakinaiseen virkaan 1.11.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Uusi toukokuussa perustettu Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen on aloittamassa toimintaansa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä. Tietolupaviranomainen on oikeudellisesti itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää sote -tietojen toissijaista käyttöä järjestämällä ja tuottamalla neuvonta-, käyttölupa-, aineistonhallinta- ja tietojärjestelmäpalveluja hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntäjille.

Tietolupaviranomaisen tehtävistä on säädetty sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevassa laissa (552/2019). Toisiolain lisäksi sote -tietojen toisiokäyttöä säätelevät muut henkilötietoja, sosiaali- ja terveydenhuollon rekistereitä ja asiakirjoja sekä tutkimustietojen käyttöä koskevat säädökset ja tulkintaohjeet.

Lakimies on Tietolupaviranomaisen keskeinen asiantuntija, joka mm.

• toimii Tietolupaviranomaisen juridisena asiantuntijana
• ohjeistaa Tietolupaviranomaisen toimintaan liittyvien lakien tulkintaa ja soveltamista yhteistyössä STM:n kanssa
• toimii Tietolupaviranomaisen tietosuojavastaavana
• valmistelee Tietolupaviranomaisen sopimuksia, ohjeita ja lausuntoja

Tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä STM:n, keskeisten rekisterinpitäjien, sote -tiedon tuottajien ja sidosryhmien kanssa. Lakimies edustaa Tietolupaviranomaista säädöksiä ja tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ja on Tietolupaviranomaisen johtoryhmän jäsen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta oikeustieteen ylempää korkeakoulututkintoa, henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan sekä erityisesti sote -tietojen toissijaiseen käyttöön liittyvän lainsäädännön tuntemusta sekä kokemusta säädösten soveltamiseen liittyvässä neuvonnassa. Tehtävän hoitamisessa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sujuvaa englannin ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Eduksi luetaan kokemus asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Tarjoamme keskeisen roolin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävässä uudessa yhden luukun periaatteella toimivassa sote -tietovarantopalvelussa.

Hae viimeistään:   4.10.2019 12:00

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Virka sijoittuu THL:n palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 3, jossa tehtäväkohtainen palkka on 4627,69 euroa. Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, jonka suuruus vaihtelee alussa 12 - 25 % välillä tehtäväpalkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa