(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2019

Haemme Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin lakimiestä vakituiseen virkaan.

Lakimiehen ensisijaisena tehtävänä on tukea viraston toimialoja julkisissa hankinnoissa neuvomalla ja tarvittaessa osallistumalla hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu hallinto-oikeudellinen neuvonta ja virastoon kohdistuviin kanteisiin ja kanteluihin liittyvät tehtävät.

Lakimies toimii osana useamman lakimiehen ryhmää oikeus- ja käännösasiat -yksikössä, jonka tehtävänä on muun muassa tuottaa hallintoon liittyviä oikeudellisia palveluita, koordinoida viraston toimintaan liittyvät kantelut ja vahingonkorvausvaatimukset, sekä ohjeistaa ja kehittää viraston hankintamenettelyä. Virasto on merkittävä palvelujen ja tavaroiden hankkija. Lisäksi virasto tekee myös tutkimus- ja kehitystoimintaa koskevia hankintasopimuksia. Olet omalta osaltasi varmistamassa, että viraston hankinnat toteutetaan asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Odotamme hakijoilta oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen kandidaatin tutkintoa sekä monipuolista kokemusta julkisista hankinnoista ja sopimusjuridiikasta. Odotamme sinulla olevan kokemusta voimassa olevan kotimaisen hankintalainsäädännön soveltamisesta. Arvostamme kehittämismyönteistä työotetta, palveluhenkisyyttä, aloitteellisuutta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi jatkuvaa oppimista sekä valmiutta jakaa omaa osaamistaan, tietojaan ja taitojaan. Katsomme eduksi kokemuksen ICT-hankinnoista ja hallintomenettelyn tuntemuksen.

Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen. Tehtäväkohtainen palkanosa on 4257,08 €/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa (enimmillään 45 %). Virka on viraston yhteinen.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Meillä on kehittämistä ja kehittymistä tukeva kulttuuri. Jatkuva osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi ovat meille tärkeitä asioita. Joustava työaika ja etätyö helpottavat työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämistä. Lisäksi meillä on käytössämme mm. työmatkaetu, liikunta- ja kulttuurietu sekä kattava työterveyshuolto.

Klikkaa lisätietoja ja hae tehtävää 27.9.2019 klo 16.15 mennessä.