(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Museovirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.9.2019

Museoviraston Hallintopalvelut -yksikköön haetaan

LAKIMIESTÄ

määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.10.2019 -  31.12.2020

Tehtävä on määräaikainen perhevapaan sijaisuus. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan, aikaisintaan 1.10. Tehtävä jatkuu mahdollisesti hoitovapaan sijaisuutena pidempään. 

Tarjoamme erinomaisen työyhteisön sekä erittäin mielenkiintoisen ja monipuolisen toimenkuvan lakimiehelle, joka on motivoitunut kehittymään ammatillisesti.

Hallintopalvelut-yksikkö vastaa viraston laki- ja henkilöstöpalveluista sekä talous- ja tilapalveluista.  Lakimiesten tehtävänä on oikeudellisten palveluiden tuottaminen Museovirastolle, sen osastoille ja toimintayksiköille. Lakimiehet vastaavat vastuualueidensa oikeudellisesta neuvonnasta. Lisäksi lakimiehet osallistuvat vastuualueitaan koskevien työryhmien ja yhteistyöelinten työskentelyyn. Työtehtävät liittyvät pääasiallisesti julkisiin hankintoihin, sopimus- ja ympäristöoikeuteen, tekijänoikeuteen, henkilötietolainsäädäntöön, viraston erityislainsäädäntöön sekä työ- ja virkamiesoikeuteen.  Muita usein toistuvia asioita ovat mm. kiinteistöjen hallinta-, käyttö- ja avoinnapitosopimukset, tapahtuma- ja yhteistyösopimukset, julkisuuslainsäädäntö ja valtionavustukset.

Viran/tehtävän kuvaus: Tehtävät ovat monipuolisia ja käsittävät muun muassa valokuviin, tietokantoihin ja arkistoihin liittyviä tekijänoikeudellisia ja tietosuojaoikeudellisia kysymyksiä sekä julkisuuskysymysten ja muiden hallinto-oikeudellisten asioiden ratkaisua. Tehtävänkuvaa voidaan muokata osittain valittavan henkilön osaamisprofiilin perusteella.  

Hakijalta odotamme: Tehtävän hoitaminen edellyttää ylempää oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa ja soveltuvaa käytännön kokemusta viran tehtäväalasta. Erityisesti tässä tehtävässä arvostamme tietosuoja, tekijänoikeus- ja hallinto-oikeuden osaamista sekä kiinnostusta ko. oikeudenaloja kohtaan. Arvostamme myös muuta juridista osaamista, joka liittyy hallintopalvelut- yksikön tehtäviin. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, oma-aloitteisuutta ja sujuvaa esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Työssä tarvittava kielitaito: Hakijalta edellytetään erinomaista suomen kielen taitoa, hyvää englannin ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Palkkauksen peruste: Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy Museoviraston palkkausjärjestelmän mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaan palkanosaa.

Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä. Toimipaikka sijaitsee Helsingin keskustassa Suomen kansallismuseon pihapiirissä sijaitsevassa Vaunuvaja-nimisessä toimipaikassa.

Työaika: virastotyöaika. Virastossa on käytössä joustavat työaikaliukumat, saldovapaa-järjestelmä sekä työaikapankki-järjestelmä.

Tehtävässä on 6 kk koeaika

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintojohtaja Carolina Ansinn puh. 0295 33 6031 carolina.ansinn@museovirasto.fi

Hakemukset pyydetään toimittamaan 19.9 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti valtion työhakupalvelun www.valtiolle.fi kautta. Tehtävän ID 29-217-2019. Tarvittaessa hakemukset voi myös toimittaa Museoviraston kirjaamoon osoitteella PL 913, 00101 Helsinki, käyntiosoite on Sturenkatu 2a. Hakemuksia ei palauteta. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita tehtävän ID 29-217-2019.