(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
OP

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.5.2019

Visiomme on olla johtava ja vetovoimaisin finanssiryhmä Suomessa sekä asiakkaiden, henkilöstön että kumppaneiden näkökulmasta. Saavuttaaksemme tulevaisuuden tavoitetilamme, olemme aloittaneet OP Ryhmässä merkittävän muutosmatkan. Siirrymme OP Ryhmän keskusyhteisössä vaiheittain ketterään, itseohjautuvaan toimintatapaan, joka antaa vapautta ja vastuuta tiimeille, nopeuttaa päätöksentekoa ja ohjaa työskentelyä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Vähennämme päätöksentekotasoja. Johtamisessa painottuu valmentaminen ja työn mahdollistaminen.

Tavoittelemme muutoksella entistä parempaa työntekijäkokemusta, asiakaskokemusta sekä toiminnan tehokkuutta. Muutoksen käytäntöön viemiseksi haemme nyt OP:n lakiasioiden riidanratkaisuyksikön vastinekäsittelytiimiin Helsinkiin

LAKIMIESTÄ

Tässä tehtävässä vastaat 

Tässä tehtävässä selvität ja hoidat riitautuneita vakuutus- ja korvausasioita itsenäisesti ja annetussa määräajassa. Arvioit, miten riidanalaiset asiat voitaisiin hoitaa asiakaslähtöisellä ja oikeudenmukaisella tavalla ottaen huomioon vallitsevat korvauslinjat ja oikeuskäytäntö. Tulet erityisesti vastaamaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liittyvästä muutoksenhausta. Tarvittaessa olet valmis vastaamaan myös liikennevakuutukseen ja vapaaehtoisiin vakuutuslajeihin liittyvästä muutoksenhausta. Laadit OP:n vastineita muutoksenhakulautakunnille, vakuutusoikeudelle ja korkeimmalle oikeudelle. Toimit yhteistyössä korvaus- ja vakuutusasiantuntijoiden, korvausneuvojien ja vakuutuslääkärien kanssa.

Mitä odotamme sinulta

Olet suorittanut oikeustieteen maisterin tai kandidaatin tutkinnon ja sinulla on kokemusta vakuutusalalta. Olet työtapaturma- ja ammattitautilain soveltamisessa asiantuntija ja sinulla on kokemusta yleisesti ottaen lakisääteisiin henkilövahinkoihin liittyvistä kysymyksistä, kuten vakuutuslääketieteestä sekä hallintoprosessista. Lisäksi sinulla on kokemusta myös muista vakuutuslajeista.

Sinulla on aloitekykyä, nopeaa ratkaisuntekokykyä ja teet työtä itsenäisesti. Toimit sujuvasti myös tiimissä ja verkostoissa. Toimit aina vastuullisesti ja paneudut työtehtäviisi huolellisesti. Toivomme myös vahvaa vahinkokäsittelyjärjestelmien tuntemusta sekä erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Ruotsin ja englannin kielitaidon katsomme eduksi.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle viihtyisän työyhteisön ja keskenään hyvin toimeentulevat työkaverit, joilla on erittäin vahva asiaosaaminen, ja jota jatkuvasti myös kehitämme. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kehittää itseäsi vakuutusalan osaajana OP:n lakiasioiden organisaatiossa. Lisäksi pystymme tarjoamaan sinulle ison talon edut ja mahdollisuudet.

Lisätiedot ja hakuohjeet

Lisätietoja tehtävästä antaa Kari Puisto, p. 040 779 6130.

Haethan tehtävään 30.5.2019 mennessä.

Tehtävään valittavalta henkilöltä tarkastetaan luottotiedot ja yritysyhteydet sekä teetetään huumausainetesti ja terveyskysely.