(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.3.2019

Organisaation esittely
Valtiokonttori on 300 henkilön monialainen virasto. Se tuottaa valtion virastoille talouteen ja henkilöstöön liittyviä
konsernipalveluja ja maksaa valtion henkilöstön tapaturmakorvaukset. Valtiokonttori vastaa myös valtion lainanotosta sekä
velan- ja kassanhallinnasta, hoitaa valtion kirjanpitoa, myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja
hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia sekä vauhdittaa valtion palveluiden uudistumista
digitalisaatiota hyödyntäviksi palveluiksi.
 
Kansalaispalvelut-toimiala hoitaa sotainvalidien ja -veteraanien ja heidän omaistensa korvaukset ja etuudet sekä
sotilastapaturma-asiat. Palvelemme kansalaisia myös erilaisissa vahingonkorvausasioissa. Lisäksi tuotamme valtion
virastoille ja laitoksille lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuuspalvelut sekä vakuuttamiseen liittyvät työnantajapalvelut.
Toimiala valvoo myös valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin ja hoitaa valtion maksuvapautusasioita.
 
Tehtävän kuvaus
 
Haemme tehokasta lakimiestä Valtiokonttorin Kansalaispalvelut-toimialalle Valtion edunvalvonta -ryhmään. Ryhmässä
käsitellään liikenne- ja tapaturmavakuutusten laiminlyöntimaksuasioita, erilaisten korvauksien regressi- ja
takaisinperintäasioita, oikeudenkäynnin viivästymisen johdosta maksettavia korvauksia, maksuvapautusasioita sekä valtion
perintöasioita. Vuoden 2020 alusta hoidettavaksemme on tulossa eläkevakuutusten laiminlyöntimaksuasiat ja myöhemmin
potilasvakuutusten laiminlyönnit.
 
Lakimiehen tehtävänä on osallistua laiminlyöntimaksujen määräämiseen liittyvien asioiden hoitamiseen, vastata
asiantuntijana regressi- ja takaisinperintäasioista sekä oikeudenkäynnin viivästymishyvitysasioista. Asiakaskunta on laaja
ja työhön kuuluu asiakaspalvelua molemmilla kotimaisilla kielillä sekä englannin kielellä. Tehtävänkuvaan voidaan
myöhemmin lisätä muita Valtion edunvalvonta -ryhmän tehtäväkenttään kuuluvia asioita.
 
 
Tehtävänäsi on:
 
• valmistella ja tehdä päätöksiä laiminlyöntimaksuasioissa
• ottaa kantaa regressi- ja takaisinperintäasioiden juridisiin kysymyksiin
• vastata asiakkaiden tekemiin vastineisiin ja laatia lausuntoja tehtyihin valituksiin
• opastaa ja tukea käsittelijöitä tehtäväkenttääsi kuuluvissa asioissa
• osallistua asiakaspalveluun
• osallistua aktiivisesti prosessien ja järjestelmien kehittämiseen
• seurata vastuualueeseen liittyvää lainsäädäntöä
 
Tarjoamme modernin työympäristön kehityshakuisessa työyhteisössä. Käytämme robotiikkaa ja tutkimme mahdollisuutta
hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Meillä on hyvä, kannustava ja rento työilmapiiri sekä osittainen etätyömahdollisuus.
 
Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa
 
 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys
(Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.


 Hakijalta odotamme
Odotamme Sinulta oikeustieteen kandidaatin/maisterin tutkintoa. Lisäksi odotamme kykyä tulokselliseen ja vastuulliseen
toimintaan, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä dynaamista, kehityshakuista ja positiivista työotetta.
 
Tehtävän menestyksekästä hoitamista tukee itsenäinen ja joustava työskentelyote, hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito,
kyky selviytyä haastavista asiakaspalvelutilanteista sekä paineensietokyky.
 
Kokemus vakuutuslainsäädännöstä ja hallinnollisten hakemusasioiden käsittelystä sekä hyvä ruotsin kielen taito tukevat
tehtävässä menestymistä.
 
 Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
 
Työaika: Virastotyöaika
 
Tehtävä alkaa: 13.5.2019 tai sovittaessa.
 
Virka on viraston yhteinen.
 
 Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 31.3.2019 23:59
 
ID: 28-297-2019

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa
että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.


Valtiokonttorin kirjaamo
Sörnäisten rantatie 13, PL 14
00054 Valtiokonttori


 Liitäthän halutessasi vain CV:n.


 Palkkaukseen liittyvät tiedot
Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Taloushallinnon
asiantuntijan virka on sijoitettu palkkaryhmään 7, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3239,37 euroa. Lisäksi maksetaan
henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.
 
 
 Lisätietoja tehtävästä
Marjukka Vallioniemi
Johtava lakimies
 0295 50 2557
marjukka.vallioniemi@valtiokonttori.fi
 
 Toimipiste
Valtiokonttori, Helsingin toimipiste
Sörnäisten rantatie 13
00054 Valtiokonttori


 Muut tehtävään liittyvät tiedot
http://www.valtiokonttori.fi