(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Viestintävirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2018

Haemme Viestintävirastoon Markkinat-toimialalle lakimiestä, joka työskentelee vaativissa viestintämarkkinoiden sääntelyyn liittyvissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Virka on vakituinen.

Lakimiehenä toimit osana viestintämarkkinoista ja digitalisaatiosta kiinnostunutta asiantuntijajoukkoa. Osaava porukkamme huolehtii kilpailun edistämisestä ja käyttäjänoikeuksien toteutumisesta sähköisen viestinnän markkinoilla. Kilpailua lisäämällä varmistamme, että markkinoilla on tarjolla monipuolisia, laadukkaita ja edullisia viestintäverkkoja ja -palveluja. Lisäksi huolehdimme siitä, että kansalaisille ja yrityksille on tarjolla riittävät peruspalvelut silloin kun kilpailua ei ole.

Tehtävämme perustuvat suurelta osin Euroopan Unionin säädöksiin ja teemme yhteistyötä Euroopan komission sekä muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Pääset tekemään paljon tiimityötä ja saat tehtävistämme eniten irti, kun olet kiinnostunut myös tekniikasta ja taloudesta. Numeroita et pelkää.

Tehtäviisi kuuluvat muun muassa

 • Sääntely- ja valvontapäätösten valmistelu
 • tuomioistuinprosesseihin osallistuminen
 • teleyritysten neuvonta-, ohjaus- ja valvontatehtävät
 • lainsäädännön ja valvontamenetelmien kehittäminen
 • työskentely kansainvälisissä työryhmissä ja sidosryhmäyhteistyö.

Tehtävän tarkempi painotus sovitaan valitun henkilön kokemus huomioiden.                

Odotamme sinulta

 • oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkintoa
 • kokemusta tuloksen tekemisestä myös paineen alla
 • kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia
 • sujuvaa kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa
 • erinomaista yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta
 • erinomaista suomen, hyvää englannin ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Arvostamme kokemusta lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä tehtävistä sekä EU-lainsäädännön tuntemusta. Teletoimialan tunteminen on avuksi tehtävien hoitamiselle.

Lakimiehen tehtävä on sijoitettu palkkaluokkaan H, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4026,98 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enimmillään 38 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Lisätietoja tehtävästä antaa ma 22.10. klo 10.00 - 12.00 ja to 25.10. klo 8.30 - 10.00 apulaisjohtaja, Kilpailun edistäminen -ryhmän päällikkö Marja Lehtimäki, p. 0295 390 515. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi.

Tallenna hakemuksesi 31.10.2018 klo 16.15 mennessä valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (ID 31-177-2018). Voit myös toimittaa hakemuksesi meille osoitteella Viestintävirasto, Kirjaamo, PL 313 (Erik Palménin aukio 1), 00561 Helsinki. Merkitse kuoreen tunnus "Lakimies, ID 31-177-2018 ". Hakemuksia ei palauteta.

Haastattelut pidetään pääsääntöisesti viikoilla 45 - 47. Palvelussuhteen alussa on koeaika, jonka pituus on enintään kuusi kuukautta.

Lisää tietoa Viestintävirastosta

Meillä Viestintävirastossa on kehittämistä ja kehittymistä tukeva kulttuuri. Panostamme jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Joustava työaika ja etätyö helpottavat työn ja vapaa-ajan tasapainon säilyttämistä. Lisäksi meillä on käytössämme mm. työmatkaetu, kulttuuri- ja liikuntaetu, kuntosali, ohjattua liikuntaa sekä kattava työterveyshuolto.

Lisää tietoa Viestintävirastosta löydät osoitteesta: https://www.viestintavirasto.fi