(Poistunut julkaisusta)

Lakimies
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.2.2018
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto - ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta - sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Haettavana on lakimiehen tehtävä 3.4.2018 alkaen toistaiseksi.

Yliopistopalveluiden tehtävänä on toimia yliopiston hallituksen ja rehtorin yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä, antaa hallinnollisia ohjeita ja toimintaa tukevia palveluja, valvoa ohjeiden ja määräysten noudattamista sekä tehdä aloitteita yliopiston toiminnan kehittämiseksi.

Lakimies sijoittuu yliopistopalveluissa hallintojohtajan ryhmään. Ryhmän tehtäväkenttään kuuluu yliopiston hyvän hallintotavan toteutumisen valvonta ja kehittäminen, omistajaohjaus ja riskienhallinta sekä turvallisuuden, tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen, sisäinen tarkastus ja johdon lähipalvelut. Osana hallintojohtajan ryhmää toimii lakiasioiden tiimi, joka hoitaa laaja-alaisesti yliopiston oikeudellisia asioita. Tiimi koostuu kolmesta lakimiehestä, jotka hoitavat tehtäviään yhdessä monen eri yliopistopalvelujen vastuualueen kanssa. Nyt avoimena olevassa tehtävässä korostuu yhteistyö tutkimus- ja innovaatiopalveluiden kanssa. Tällä tukipalvelulla yliopistopalvelut hoitaa tutkimushallintoa, avustaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä hankkimaan rahoitusta tutkimushankkeilleen, tarjoaa innovaatiopalveluja tutkijoille sekä edistää tutkimustoiminnan kansainvälistymistä.

Lakimiehen tehtävässä painottuvat sopimusjuridiikka, IPR asiat, tietosuojajuridiikka sekä julkisten hankintojen juridiikka. Tehtävänkuvaan sisältyy myös muita juridiikan osa-alueita, jotka tukevat yliopiston perustehtävien hoitamista.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa oikeustieteen alalta ja erinomaista suomen kielen taitoa. Katsomme eduksi osaamisen ja kokemuksen tehtävässä keskeisillä oikeuden aloilla, sujuvan englannin kielen kirjallisen ja suullisen taidon sekä hyvät neuvottelu- ja yhteistyötaidot.

Lakimiehen tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 11 (3 770,09 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot: Johtava lakimies Sanna Anttilainen, puh. 050 443 2367 tai
sanna.anttilainen@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää: 1) Hakemus, 2) Ansioluettelo (cv), 3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 7.3.2018 sähköisellä hakulomakkeella.