(Poistunut julkaisusta)

Lakimies - Uusiutuva energia
Energiavirasto

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.11.2018

Organisaation esittely

Energiavirasto toimeenpanee suomalaista ja eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa. Tehtävänsä virasto toteuttaa valvomalla ja edistämällä energiamarkkinoiden toimintaa ja ilmastotavoitteiden toteutumista.

Energiaviraston visiona on vuonna 2022 olla kehittyvä, edistyksellinen ja arvostettu viranomainen. Energiavirasto haluaa olla jatkuvasti kehittyvä, toimintatavoiltaan edistyksellinen ja asiakaslähtöinen viranomainen. Virasto haluaa olla myös aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Viraston panos energiamarkkinoiden toimivuudessa ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa tulee olla merkittävä.

 

Tehtävän kuvaus

Lakimiehenä toimit uusiutuva energia -ryhmän juridisena asiantuntijana. Tehtävänäsi on osallistua uusiutuvan energian edistämisen ja valvonnan lainsäädännöllisten tehtävien suunnitteluun ja toimeenpanoon. Uusiutuvan energian valvonnasta ja edistämisestä säädetään seitsemällä eri lailla ja asetuksella.

Pääasiallisena toimenkuvanasi on hallinnollisten päätösten valmistelua ja niiden esittelyä, toiminnanharjoittajien ja todentajien valvontaa, oikeusprosesseihin osallistumista sekä säädösvalmistelua. Lisäksi tehtäviisi kuuluu uusiutuvan energian ryhmän viranomais- ja asiantuntijatehtäviä, esimerkiksi osallistuminen neuvontaan, ohjeistukseen ja koulutukseen, sekä yhteistyö muiden viranomaisten kanssa. Virkaan voi kuulua myös muita työnantajan osoittamia tehtäviä.

 

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon lisäksi osaamista ja kokemusta energia-alan edistämisestä ja valvonnasta, sekä viranomaisprosesseista. Tehtävän hoitaminen edellyttää syvällistä uusiutuvan energian edistämisen ja valvonnan tuntemusta, sekä hyvää hallinto- ja julkisuuslainsäädännön osaamista. Lisäksi viranhoidossa eduksesi on uusiutuvan energian EU-lainsäädännön ja elinkeinotukiin liittyvän sääntelyn tuntemus ja osaaminen.

Odotamme sinulta kykyä vastata itsenäisesti tehtäväkokonaisuudesta. Myös hyvät suulliset ja kirjalliset ilmaisu- ja -neuvottelutaidot, analyyttinen ote ja yhteistyökykyisyys ovat hakijalle eduksi. Lisäksi arvostamme tiiviissä asiantuntijaorganisaatiossa tarvittavaa avoimuutta, reiluutta, olennaiseen keskittymistä ja yhteisen hyvän puolesta toimimista.

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.1.2019 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   22.11.2018 12:00

ID:   32-699-2018

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

 

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Energiaviraston kirjaamo
Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virka sijoittuu Energiaviraston palkkausjärjestelmän vaativuustasoon 7, jolloin peruspalkka on 3 509,75 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, jonka määrä on enintään 45 % tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa

Pekka Ripatti

Johtaja

029 5050 075

etunimi.sukunimi@energiavirasto.fi

 

   

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätietoja: Energiaviraston kotisivut