(Poistunut julkaisusta)

Lakimies, rahoitus
Valtiokonttori

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.4.2019

Viran kuvaus

Haemme Valtiokonttorin Rahoitus-toimialan Antolainaus-yksikköön sijoittuvaan vakinaiseen virkaan kokenutta lakimiestä.

Lakimiehen tehtävänä on avustaa lakiasiainpäällikköä compliance- ja riskienhallintatehtävissä sekä osallistua juridisen toimintaympäristön seurantaan. Tehtävä pitää sisällään myös erilaisia juridisia selvittelytehtäviä ja valtion edustajana toimimista velallisten maksukyvyttömyyteen liittyvissä tilanteissa ja vakuuden realisointiin liittyvissä tilanteissa. Lakimiehen tehtävänä on myös avustaa ja neuvoa Antolainauksen henkilöstöä erilaisissa lainanhoitoon liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Tehtävä on itsenäinen lakimiestehtävä. Lakimies toimii pienessä ryhmässä lakiasiainpäällikön alaisuudessa tehden yhteistyötä koko Antolainauksen henkilöstön kanssa.

Tehtävässä noudatetaan 4kk koeaikaa

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme ylempää oikeustieteellistä loppututkintoa. Tehtävän menestyksekästä hoitamista tukee aikaisempi työkokemusta lakimiestehtävistä, hyvä juridinen päättelykyky sekä kyky edustaa valtiota tuomioistuimessa ja erilaisissa maksukyvyttömyysmenettelyissä.

Hakijan eduksi luetaan kokemus juridisissa ja/tai compliance-tehtävissä sekä suoritettu tuomioistuinharjoittelu. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle on lakimiehellä, jolla on hyvät yhteistyötaidot ja kyky toimia itsenäisesti ja joka motivoituu haastavista selvittelytehtävistä. Arvostamme hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa sekä suomen ja ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi sujuvaa englannin kielen taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Valtiokonttorissa palkkaus määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan. Virka on sijoitettu palkkaryhmään 8, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3759,72 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa, joka on enimmillään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Perustiedot

Hakuaika päättyy 29.4.2019 klo 16.15

Tehtävän kesto: Vakinainen

Alkamisaika: 3.6.2019 tai sovittaessa