(Poistunut julkaisusta)

Lakimies pääomamarkkinoiden lainsäädäntö- ja kansainvälisten asioiden koordinointiin
Finanssivalvonta

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.3.2020

Oletko työskennellyt arvopaperimarkkinasääntelyn tai hallintolainsäädännön parissa ja haluat uutta näkökulmaa urallesi? Kiinnostaako sinua myös kansainvälinen lainsäädäntö- ja valvontayhteistyö? Jos haluat näköalapaikan pääomamarkkinoiden valvontatyöhön, meillä voi olla tehtävä juuri sinulle.

Haemme joukkoomme

JOHTAVAA LAKIMIESTÄ

Vastaat pääomamarkkinoiden valvonnassa valvontavaltuuksien ja seuraamusten käyttöön sekä muihin hallinto-oikeudellisiin kysymyksiin liittyvien asioiden koordinoinnista. Vastuullasi on myös osaston kansainvälinen sääntely- ja valvontayhteistyö Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) koordinaattorin roolissa.

Olet perehtynyt syvällisesti arvopaperimarkkinoiden lainsäädäntöön ja tunnet siihen liittyvää seuraamusjärjestelmää. Sinulla on myös yli 10 vuoden käytännön kokemus haastavien juridisten tehtävien hoitamisesta.

Lisäksi sinulla on

  • ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto
  • näyttöä laajojen asiakokonaisuuksien menestyksekkäästä koordinoinnista ja tuloksellisesta yhteistyöstä yli organisaatiorajojen
  • vahva osaaminen mm. viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista ja muusta hallinto-oikeudellisesta lainsäädännöstä.

Katsomme eduksi kokemuksen muusta osaston toiminnan kannalta olennaisesta sääntelystä (esim. yhteisölainsäädäntö ja tietosuojalainsäädäntö).

Olet tavoitteellinen asiantuntija, joka etsii aktiivisesti parhaita ratkaisuja, ja edistät niitä jämäkästi. Sinulla on myös hyvä paineensietokyky. Osaamisesi sekä hyvien työyhteisö- ja vuorovaikutustaitojesi avulla pystyt ohjaamaan asiantuntijoita ja muodostamaan osaston näkökannan. Kirjoitat täsmällistä asiatekstiä suomeksi, sinulla on erinomainen englannin kielen taito ja esiinnyt luontevasti.

Lakimiehenä olet edistämässä pääomamarkkinoiden valvonnan toteutumista. Finanssivalvonnassa olet osana eurooppalaista valvontayhteisöä vaikuttamassa finanssimarkkinoiden ja niiden valvonnan kehittämisessä. Työ meillä tarjoaa myös mahdollisuuden jatkuvaan osaamisen kartuttamiseen. Olemme asiantuntijajoukko, joka tekee yhdessä töitä mukavassa työilmapiirissä. 

Virkasuhde on vakinainen. Virkaan valittu määrätään viiden vuoden määräajaksi johtavan lakimiehen tehtävään. Tehtävien palkkaus (vaativuusluokka 18) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan. 

Kiinnostuitko? Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Mikko Heinsalmi, puhelin p. 09 183 5380 tai mikko.heinsalmi(at)finanssivalvonta.fi.

Lue osaston esittely Finanssivalvonnan verkkopalvelusta.

Finanssivalvonnassa edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa. Valvomme noin tuhatta kotimaista finanssimarkkinoiden toimijaa ja osallistumme aktiivisesti eurooppalaiseen valvontayhteistyöhön. Toimimme Suomen Pankin yhteydessä, mutta olemme päätöksenteossamme itsenäisiä. Meitä fivalaisia on noin 210, ja toimipisteemme sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa.

Finanssivalvonta.fi | Twitter.com/FIN_FSA