Läkare vid hemsjukhuset, sjukhustjänsternas palliativa enhet och hemsjukhuset, Esbo, Lojo eller Raseborg

Västra Nylands välfärdsområde