(Poistunut julkaisusta)

Laitoshuoltopäällikkö
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2021

Tule johtamaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yli 450 ammattilaisen laitoshuollon yksikköä!

Haemme laitoshuoltopäällikköä johtamaan laitoshuollon yksikön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä yhteistyössä kokeneiden lähiesimiesten ja suunnittelijoiden kanssa. Yksikön tuottamiin palveluihin kuuluu muun muassa puhtaanapitopalvelut, osastoruokapalvelut ja vuodehuoltotehtävät.

Laitoshuoltopäällikkönä avaintehtäviäsi on johtaa palveluiden tavoitteellista ja tuloksellista kehittämistä, palveluiden tuotteistamista ja resurssisuunnittelua tuloksellisesti. Tehtävässä vastaat asiakasyhteistyöstä sekä työhyvinvointiprosessien toteutumisesta ja työkykyjohtamisesta. Osallistut osaltasi talousarviovalmisteluun, toimit yksikkösi esimies- ja toimistohenkilöstön henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ja hyväksyt mm. laitoshuoltohenkilöstön vakinaistamiset ja materiaalihankinnat sekä palvelutoimintaa tukevat palveluostot toimintasäännön ja taloussuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi toimit alasi asiantuntijana eri työryhmissä.

Laitoshuoltopäällikön viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Tehtävään soveltuvaksi katsottava kokemus voi olla esimerkiksi erilaisilta palvelujen toimialoilta tai puhtaanapito- ja laitoshuollon esimiestehtävistä muilta toimialoilta.

Arvostamme aikaisempaa työkokemusta toimialan esimiestehtävistä sekä palvelujen menestyksekkäistä, asiakaslähtöisistä johtamis- ja kehittämistehtävistä puhtaanapito- ja laitoshuoltoalalta terveydenhuoltoympäristössä. Arvostamme myös palvelumuotoilun, sairaalahygienian ja resurssisuunnittelun perusteiden hallintaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää strategista, tavoite- ja tulossuuntautunutta toimintatapaa, hyviä esimies-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, pitkäjänteistä ja valmentavaa työskentelyotetta sekä rakentavaa sidosryhmätyöskentelyä laitoshuoltopalveluiden johtamisessa. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös kykyä koordinoida ja johtaa monia samanaikaisia tehtäviä kiireisessä ja vaativassa toimintaympäristössä sekä riittäviä ICT-taitoja. Eduksi katsotaan ruotsin kielen taito.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haasteellisen työn kehitysmyönteisessä työympäristössä, innokkaan työnjohto- ja hallintotiimin tuen sekä ison kuntayhtymäkonsernin edut ja kehittymismahdollisuudet.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja virasta antavat Runkopalvelukeskuksen johtaja vs. Janne Saarinen, p. 050 452 0736 ja Huoltopalvelujen päällikkö Kari Kandelberg, p. 050 438 3710.