(Poistunut julkaisusta)

Laitosapulainen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.10.2019

Laitosapulainen

Työavain 2-729-19
Vakinainen työsuhde
Hakuaika päättyy 01.11.2019 kello 15:45
Espoon vieroitushoito -osasto , Kalaonnentie 8 02230 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut/Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Kiinteistönhoito ja siivous

Tehtävän kuvaus: Haemme laitosapulaista vakituiseen työsuhteeseen Espoon vieroitushoito -osastolle. Vieroitushoito -osasto tarjoaa laitosvieroitusta päihteidenkäyttäjille, joiden vieroitus ei ole mahdollista avohoidon keinoin. Osasto toimii ympärivuorokautisesti ympäri vuoden. Laitosapulaisen tehtäviin vieroitushoito-osastolla kuuluvat muun muassa ruuan tarjoilun omavalvontasuunnitelman päivittäminen ja toteutumisen valvonta asiakaskeittiössä, asiakasruokailuiden valmistelu ja tarjoilun valvonta, osaston asiakashuoneista sekä yleisestä siisteydestä huolehtiminen (esim. asiakashuoneiden tarkastus, petaaminen) sekä pienet hoitohenkilökuntaa avustavat tehtävät. Työaikalajina on vuorotyöluonteinen jaksotyö, mutta tällä hetkellä laitosapulaisen työtehtävät painottuvat ma-su klo 7.30-20.30 väliseen aikaan. Haastattelut järjestetään torstaina 7.11. klo 8-14 välisenä aikana.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva koulutus tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään : - elintarvikehygieniaosaamista (Hygieniapassi pakollinen) - suomen kielen sujuva suullinen ja kirjallinen osaaminen

Arvostamme : - oma -aloitteista työotetta - elintarviketyön osaamista - siivoustyön osaamista (esim. pesuaineiden käyttö ja annostelu)


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 1881,24 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistetty samaan terveyspalveluihin kuuluvaan yksikköön. Tavoitteenamme on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja näiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Koemme tärkeäksi varmistaa eheän palvelukokonaisuuden kaikille asiakasryhmille. Palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeista lähtien moniammatillisena yhteistyönä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Vastaava ohjaaja Hanni Hyvönen
050 5321751

Osastonhoitaja Sinikka Peromaa
040 5201692