(Poistunut julkaisusta)

Laitosapulainen, Kallionkujan päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.7.2020

Kallionkujan päiväkoti etsii nyt joukoonsa laitosapulaista!

Kallionkujan päiväkoti on kahden ryhmän päiväkoti, jossa laitosapulainen vastaa yksikön ruokahuollosta ja keittiön siivouksesta sekä toimii varhaiskasvatuksen avustamistehtävissä päivän aikana.

Kallionkujan päiväkotissa, leikillä on tärkeä osuus päiväkodin toiminnassa. Päiväkodin tavoitteena on tukea pitkäkestoista leikkiä, sillä leikki on kaikille lapsille tärkeä oppimisen ja itsensä toteuttamisen väline. Se on sosiaalista toimintaa, jossa lapset oppivat muun muassa vuorovaikutustaitoja, sääntöjen noudattamista sekä oman toiminnan ohjausta.

Tällä hetkellä päiväkodissamme on lapsiryhmiä 1-5-vuotiaille lapsille.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.


Työpaikan nimi: Kallionkujan päiväkoti, Lansankallionkuja 1, 02630 Espoo.

Työaika: 38 h 45 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Soveltuva koulutus tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.

Tehtävässä edellytetään hygieniapassia ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme Espoon varhaiskasvatussuunnitelman tuntemus ja mahdollinen kokemus lapsiryhmässä toimimisesta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!