Lainsäädäntöjohtaja
Ympäristöministeriö

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.2.2021

Lainsäädäntöjohtaja

(ID35-22-2021)

Haemme ympäristöministeriöön lainsäädäntöjohtajaa. Virka tulee avoimeksi 1.5.2021 lukien. Virka täytetään määräajaksi enintään viideksi vuodeksi. Virka on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu kansliapäällikön alaisuuteen.

Lainsäädäntöjohtaja vastaa ministeriön lainsäädännön valmistelun, kehittämisen ja toimeenpanon yhteen sovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön, osastojen ja tulosalueiden kanssa sekä avustaa ministeriön johtoa lainsäädäntötarpeen arvioinnissa, säädöshankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

Lainsäädäntöjohtajan virkaan on kelpoisuusvaatimuksena muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja lainvalmisteluun sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kokemus tehtäväalan hankkeiden ja verkostojen vetämisestä sekä valtioneuvoston poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, monipuolinen lainsäädännön tuntemus eri oikeudenaloilta, hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kehittämis- ja tuloshakuisuus sekä hyvä englannin kielen taito ovat myös olennaisia viran menestyksellisen hoitamisen kannalta. Hallinnonalan tuntemus voidaan lukea eduksi.

Viran palkkauksesta sovitaan erikseen.

Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakija suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvityksestä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävää hakeneiden nimet ovat julkisia.

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Juhani Damski p. 0295 250 445 ja hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen p. 0295 250 294 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ym.fi. Haastattelut pyritään pitämään kahden viikon kuluessa haun päättymisestä.

Meillä on uuden oppimista tukeva kulttuuri ja mahdollisuus monipuoliseen osaamisen kehittämiseen. Käytössämme on liukuva työaika sekä joustavat etätyökäytännöt. Käytössämme on liikunta- ja kulttuurietu, lounasruokaetu sekä kattava työterveyshuolto.

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 8.3.2021 klo 12.00 mennessä käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakulomaketta osoitteessa www.valtiolle.fi (ID 35-22-2021 ohjaa suoraan ilmoitukseen). Hakemukset voi myös toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon, jonka postiosoite on PL 31, 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjaamon asiakaspalvelu toimii osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI. Hakemuksia ei palauteta.

 

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1427045
  • Tehtäväalue: Julkishallinto ja järjestöt
  • Työsuhde: Määräaikainen virka
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: Postiosoite on PL 31, 00023 VALTIONEUVOSTO
  • Sijainti: Helsinki
  • Lisätietoja antaa: kansliapäällikkö Juhani Damski p. 0295 250 445 ja hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen p. 0295 250 294 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ym.fi.